• Регистрация

Често задавани въпроси

Преглед

1.1 регистрация
· Мога ли да използвам ADESA?
· Как да се регистрирам?
· Как мога да докажа дейността си на автотърговец или дилър?

1.2 Вход и профил
· Как да сменя паролата си?
· Защо акаунтът ми е блокиран?
· Защо (все още) не мога да вляза?
· Мога ли да използвам ADESA на мобилния си телефон?
· Как мога да създам акаунт за наддаване?
· Как мога да позвъня на Отдела за обслужване на клиенти?

1.3 Aукционенпроцес
· Кой е най-ефективният начин за търсене на автомобили?
· Как функционират аукционите?
· Как мога да наддавам?
· Защо и кога аукционите понякога се удължават?
· Спечелих аукциона, винаги ли получавам автомобила?
· Какво да правя, ако искам да отменя покупката си?
· Европейската директива относно правата на потребителите важи ли за моята покупка?
· Как да направя оплакване?

1.4 описание на автомобила
· Автомобилът бил ли е катастрофирал?
· Ако няма налична сервизна книжка, мога ли да получа сервизната история?
· Мога ли да купя електрически автомобили и да прехвърля договора за лизинг на батерията?

1.5 разходи и плащания
· Как и кога се извършва плащането на автомобила?
· Как да разбера дали сте получили плащането?
· Какви са таксите през 2020 година?
· Какво представлява Маржиналният сертификат?
· Какво е ДДС режим на автомобил? Какво означава това?

1.6 Процес на транспортиране и натоварване
· Как мога да поръчам транспорт?
· Кога автомобилът ми ще бъде готов за натоварване?
· Каква е процедурата за натоварване?
· Какво е работното време на местата за натоварване?
· Получавам ли регистрационен номер при натоварване на автомобила?

1.7 документи за транспорт и вземане
· Какво е разрешително за натоварване?
· Мога ли да получа декларациите EX и EUR.1 с помощта на ADESA?
· Какво е Приемо-предавателен протокол? Как се попълва?
· Какво е международна товарителница за автомобилен превоз и как се попълва?
· Защо моята окончателна товарителница за автомобилен превоз не беше одобрена?

1.8 автомобилни документи и други свързани документи
· Кога ще получа документите за автомобила си?
· Защо получавам немски автомобилни документи за моята холандска кола?
· Може ли да получа копие от документите на автомобила преди доставката?
· Какво трябва да направя, ако изгубя документите на автомобила?
· Мога ли да повлияя на времето за доставка на документите на автомобила?
· Какво е Сертификат за съответствие?
· Мога ли да получа друг екземпляр фактура?
· Мога ли да получа фактура си на хартиен носител?

Предимства

Безплатна регистрация
Само за търговци на автомобили
Регистрирайте се сега!