using System;

Често задавани въпроси

Преглед

1. регистрация
1.1 Мога ли да използвам ADESA?
1.2 Как да се регистрирам?
1.3 Как мога да докажа дейността си на автотърговец или дилър?

2. Вход и профил
2.1 Как да сменя паролата си?
2.2 Защо акаунтът ми е блокиран?
2.3 Защо (все още) не мога да вляза?
2.4 Мога ли да използвам ADESA на мобилния си телефон?
2.5 Как мога да създам акаунт за наддаване?
2.6 Как мога да се свържа с отдел Обслужване на клиенти?
2.7 Мога ли да променя езиковите си настройки?

3. Aукционенпроцес
3.1 Кой е най-ефективният начин за търсене на автомобили?
3.2 Как функционират аукционите?
3.3 Как мога да наддавам?
3.4 Защо и кога аукционите понякога се удължават?
3.5 Спечелих аукциона, винаги ли получавам автомобила?  
3.6 Какво да правя, ако искам да отменя покупката си?
3.7 Европейската директива относно правата на потребителите важи ли за моята покупка?
3.8 Как да направя оплакване?
3.9 Защо продажбата на холандски автомобили на купувачи извън ЕС е ограничена?
3.10 ADESA продава ли само автомобили втора употреба?

4. Optimo и Optimo Fin
4.1 Защо Optimo и Optimo Fin са спрени? 

5. описание на автомобила
5.1 Автомобилът бил ли е катастрофирал?
5.2 Ако няма налична сервизна книжка, мога ли да получа сервизната история?
5.3 Мога ли да купя електрически автомобили и да прехвърля договора за лизинг на батерията?
5.4 Как мога да разпозная снимки от повреди?
5.5 Мога ли да поискам сервизна история, история на техническото обслужване или отчет за поддръжка и ремонт?
5.6 Автомобилът, който съм купил, е със стикери или лога. Ще бъдат ли те премахнати преди доставката?

6. разходи и плащания
6.1 Как и кога се извършва плащането на автомобила?
6.2 Как да разбера дали сте получили плащането?
6.3 Какви са таксите през 2022 година?  
6.4 Какво представлява Маржиналният сертификат?
6.5 Какво е ДДС режим на автомобил? Какво означава това?
6.6 Какво представлява BPM?
6.7 Какво означават банковите кодове IBAN, BIC, SEPA и SHA?

7. Процес на транспортиране и натоварване
7.1 Как мога да поръчам транспорт?
7.2 Кога автомобилът ми ще бъде готов за натоварване?
7.3 Каква е процедурата за натоварване?
7.4 Какво е работното време на местата за натоварване?
7.5 Получавам ли регистрационен номер при натоварване на автомобила?
7.6 Мога ли да променя адреса за доставка при вече поръчан транспорт?
7.7 Защо ADESA се нуждае от повече време, за да подготви италианските автомобили?

8. документи за транспорт и вземане
8.1 Какво е разрешително за натоварване?
8.2 Мога ли да получа декларациите EX и EUR.1 с помощта на ADESA?
8.3 Какво е Приемо-предавателен протокол? Как се попълва?
8.4 Какво е международна товарителница за автомобилен превоз и как се попълва?
8.5 Защо моята окончателна товарителница за автомобилен превоз не беше одобрена?

9. автомобилни документи и други свързани документи
9.1 Кога ще получа документите за автомобила си?
9.2 Защо получавам немски автомобилни документи за моята холандска кола?
9.3 Може ли да получа копие от документите на автомобила преди доставката?
9.4 Какво трябва да направя, ако изгубя документите на автомобила?
9.5 Мога ли да повлияя на времето за доставка на документите на автомобила?
9.6 Какво е Сертификат за съответствие?
9.7 Мога ли да получа друг екземпляр фактура?
9.8 Мога ли да получа фактура си на хартиен носител?
9.9 Как да получите документа „Доказателство за приключване на лизинг“ за френски автомобили?
9.10 Каква е разликата между адреса на фактурата, пощенския адрес и адреса за доставка?
9.11 Как да оформя документите, необходими за износ на автомобил извън ЕС?

Предимства

Безплатна регистрация
Само за търговци на автомобили
Регистрирайте се сега!