using System;

Информация за контакти

Издател

ADESA Europe NV
Grijpenlaan 19A
3300 Тийнен, Белгия

Тел.:  +32 (0)16 38 00 68
Факс:      +32 (0)16 38 00 69
Имейл:   [email protected]

ДДС : BE0867129223
BNP PARIBAS FORTIS BANK LEUVEN
IBAN: BE85001436570606
Bic / Swift: GEBABEBB

Официален представител: Ypsilon Management Services bv, представлявано от Johan Meyssen

 

Ограничение на отговорността

ADESA Europe NV полага всички необходими усилия за предоставянето на достоверна информация и данни на уебсайта www.adesa.eu, както и на всички други домейни . Компанията обаче не поема никаква отговорност за точността, качеството, актуалността или пълнотата на предоставената информация и данните. Това важи и за всички уебсайтове, посочени пряко или косвено с помощта на хипервръзки. ADESA Europe NV и филиалите на фирмата не носят никаква отговорност за съдържанието на уебсайтовете, посетени чрез съответните хипервръзки. Освен това, ADESA Europe NV не носи никаква отговорност за преки или косвени щети, включително пропуснати ползи, произтичащи от използването на уебсайта www.adesa.eu, както и от публикуваната на сайта информация и данни.
ADESA Europe NVси запазва правото да променя или добавя информация и данни по всяко време без предизвестие.

Съдържанието на настоящия уебсайт, в частност всички текстове, изображения, графики, лога, снимки от уебкамери, аудио, видео и анимираните файлове са защитени от законите за авторско право и други закони за защита на интелектуалната собственост. Логата, снимките от уебкамери, аудио, видео и анимираните файлове, публикувани на сайта ADESA, не могат да се съхраняват или копират без предварителното разрешение от страна на ADESA Europe NV.

Текстовете, изображенията, графиките, логата и др., публикувани на сайта ADESA, не могат да се променят или копират за търговски цели или да се използват на други уебсайтове. Публикуването на други уебсайтове за продажба на автомобили, например mobile.de и autoscout24.de е строго забранено. Всички търговски марки и лога, публикувани на сайта ADESA, представляват защитени търговски марки.

Цялата информация и данни, тяхното използване и регистрацията на сайта ADESA, както и всички дейности и разрешени и пропуснати действия, свързани със сайта ADESA, са предмет изключително на белгийското законодателство. Мястото на изпълнение и изключителна юрисдикция е Льовен, Белгия.

Предимства

Безплатна регистрация
Само за търговци на автомобили
Регистрирайте се сега!