using System;

Impresum

Vydavatel

ADESA Europe NV
Grijpenlaan 19A
3300 Tienen, Belgie

Telefon:           +32 (0)16 38 00 68
Fax:                 +32 (0)16 38 00 69
Email:              [email protected]

DPH BE0867129223 
BNP PARIBAS FORTIS BANK LEUVEN 
IBAN: BE85001436570606
BIC / Swift: GEBABEBB

Jednatel: Ypsilon Management Services bv в лице Johan Meyssen

 

Právní doložka

Společnost ADESA Europe NV zajišťuje, že informace a údaje na jejích internetových stránkách www.adesa.eu a všech ostatních doménách jsou správné. Společnost však neodpovídá za přesnost nebo stav poskytnutých informací a údajů a také neodpovídá za jejich aktuálnost nebo kompletnost. To se vztahuje i na ostatní přímo nebo nepřímo uvedené internetové stránky, které jsou propojeny hypertextovými odkazy. ADESA Europe NV a její dceřiné společnosti nenesou odpovědnost za obsah jakýchkoli internetových stránek navštívených skrze tyto hypertextové odkazy. ADESA Europe NV navíc nenese odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody, včetně ziskových ztrát vyplývajících z použití internetových stránek www.adesa.eu, stejně tak jako zde obsažených informací a údajů.

ADESA Europe NV si vyhrazuje právo na pozměnění nebo doplnění poskytnutých informací a údajů kdykoli a bez předchozího upozornění.

Obsah těchto stránek, zejména veškeré texty, obrázky, grafika, loga, obrázky z webových kamer, audio a video záznamy a animované soubory jsou chráněny autorským právem a ostatními zákony o duševním vlastnictví. Loga, obrázky z webových kamer, audio a video záznamy a animované soubory obsažené na internetových stránkách ADESA nesmí být uloženy nebo zkopírovány bez předchozího povolení od ADESA Europe NV.

Texty, obrázky, grafika, loga, atd. obsažené na internetových stránkách ADESA nemohou být pozměňovány ani kopírovány pro komerční účely ani pro použití na jiných internetových stránkách. Uvedení na jiných internetových stránkách s prodejem automobilů jako například mobile.de a autoscout24.de je přísně zakázáno. Všechny značky a loga uvedené na internetových stránkách ADESA jsou chráněny ochrannými známkami.

Veškeré informace a údaje, jejich použití a registrace na internetových stránkách ADESA jsou výhradně předmětem belgického práva. Místo výkonu a výhradní místo soudní příslušnosti je Leuven, Belgie.

Vaše výhoda

Registrace zdarma
Výhradně pro obchodníky s vozy
Zaregistrujte se