• Registracija

Pravila o zaštiti privatnosti grupe ADESA

Posljednje ažuriranje 26. lipnja 2019

1. Pregled

ADESA Europe NV brine o vašoj privatnosti.

Ova Pravila o zaštiti privatnosti osmišljena su kako vam pomogla u dobivanju informacija o našim postupanjima u vezi s privatnošću te kako bi vam pomogla u razumijevanju vaših izbora u vezi s privatnošću kad se koristite našim web-mjestima ili uslugama. Cilj nam je s jednakom brigom zaštititi i obraditi vaše osobne podatke na zakonit i transparentan način. (Vi; kao korisnik, mogući budući korisnik, posjetitelj web-mjesta ili druga fizička osoba u kontaktu s nama. Mi; kao grupa ADESA Europe NV uključujući društva ADESA Europe Holding NV, ADESA Europe NV, ADESA Belgium NV, ADESA Nederland B.V., ADESA Deutschland GmbH, ADESA France SAS, ADESA Italia S.R.L., ADESA Subastas España, S.L). Pojedinosti o kontaktu nalaze se niže na kraju ovih Pravila.

 

2. Definicije

Osobni podaci: Svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Osobni podaci mogu vas izravno ili neizravno identificirati.

Obrada: Svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Voditelj obrade: Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice. ADESA  Europe je voditelj obrade u odnosu na osobne podatke.

Izvršitelj obrade: Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

 

3. Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?

Vrste osobnih podataka koje obično prikupljamo i obrađujemo uključuju sljedeće

Podaci za identifikaciju: Da biste se registrirali kao korisnik usluge ADESA Europe, prikupljamo vašu tvrtku, adresu, telefonski broj, adresu e-pošte i porezni broj. Ako želite kupiti proizvod ili uslugu, morate dati presliku osobne iskaznice i dokaz o stručnoj certifikaciji.

Transakcijski podaci: Ako želite kupiti proizvod ili uslugu, prikupljamo dodatne financijske podatke kao što je broj vašeg bankovnog računa.

Podaci o posjećivanju: Pratimo određene podatke na temelju vašeg prvog posjeta našem web-mjestu i pohranjujemo određene vrste podataka kod svake vaše interakcije s nama prilikom korištenja našim kanalima: našim web-mjestima, našim aplikacijama za pametne telefone, itd. Primjerice, koristimo „kolačiće” i pribavljamo određene vrste podataka kad vaš preglednik pristupa adresi adesa.eu.

Ne prikupljamo i ne koristimo osjetljive osobne podatke povezane s vjerskim, političkim ili filozofskim uvjerenjima, seksualnom orijentacijom, etničkom pripadnošću ili zdravljem.

 

4. Zašto koristimo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke u načelu koristimo

• Kao dio izvršenja ugovora,
• Radi udovoljavanja zakonskim i regulacijskim odredbama,
• Za legitimne poslovne interese našeg društva kako bismo mogli djelovati kao trgovačko društvo,
• Kako bismo vam pružili relevantne proizvode i usluge nakon što smo pribavili vašu privolu,
• Poboljšanje izvedbe naših usluga,
• Sprječavanje i otkrivanje zakonskih ili regulacijskih povreda zakona i propisa koji nas obvezuju.

 

5. Koliko dugo zadržavamo vaše osobne podatke?

Ne zadržavamo vaše osobne podatke dulje nego što je potrebno za svrhe u koje su prikupljeni.

U vezi s budućim korisnicima osobne podatke zadržavamo 2 godine. Podatke o korisnicima i dobavljačima zadržavamo za vrijeme trajanja ugovora te u zakonom propisanom razdoblju nakon toga, kao što je opisano u sljedećem stavku.

Prilikom procjene trajanja zadržavanja osobnih podataka poštujemo zahtjeve o zadržavanju propisane mjerodavnim zakonima (primjerice 7 godina za fakture).

U određenim mjerodavno tijelo ili sudski postupak koji je u tijeku mogu nas obvezati na zadržavanje određenih podataka dulje no što je gore opisano. U tom slučaju zadržavamo podatke samo onoliko koliko to zahtijeva dotično tijelo odnosno potrebe postupka.

 

6. S kime dijelimo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke dijelimo unutar grupe ADESA Europe i, u niže opisanim ograničenim slučajevima, izvan grupe ADESA Europe.

Možemo prenositi osobne podatke drugim povezanim društvima grupe ADESA Europe NV, a to su ADESA Europe Holding NV, ADESA Europe NV, ADESA Belgium NV, ADESA Nederland B.V., ADESA Deutschland GmbH, ADESA France SAS, ADESA Italia S.R.L., ADESA Subastas España, S.L

U nekim smo slučajevima zakonom obvezani dijeliti vaše podatke s vanjskim stranama  kojima smo zakonski obvezani prenijeti osobne podatke. Ta tijela uključuju, bez ograničenja, porezna tijela, policiju, sudove, tijela za arbitražu i mirenje kao i odvjetnike.

Osobne podatke možemo prenijeti i pouzdanim trećim stranama. Te treće strane uključuju davatelje internetskih usluga, servise u oblaku, prijevozna poduzeća ili financijske institucije. Vaše osobne podatke ne prenosimo trećim stranama za sekundarnu uporabu ili u nepovezane svrhe.

Za treće strane izvan Belgije brinemo se za to da su osobni podaci primjereno zaštićeni u stranoj zemlji. Kad se osobni podaci prenose izvan Europskog gospodarskog područja (EGP), zaštita osobnih podataka razlikuje se od one unutar EGP-a. U tim smo slučajevima poduzeli primjerene sigurnosne mjere radi jamčenja obrade osobnih podataka prema istim standardima koji vrijede u Belgiji. Te sigurnosne mjere uključuju standardne ugovorne klauzule EU-a, zaštitu lozinkom, šifriranje podataka kad je to primjereno te ograničen pristup osobnim podacima kako je podrobnije objašnjeno u sljedećem članku.

 

7. Vaša je sigurnost važna

Kao ADESA Europe, obavezujemo se na poduzimanje svih razumnih i primjerenih mjera radi zaštite osobnih podataka koje čuvamo od gubitka, zloporabe ili neovlaštenog pristupa.

U te svrhe imamo okvir upravljanja sigurnošću te za pristup osobnim podacima ovlašćujemo samo one zaposlenike kojima su potrebni za obavljanje radnih dužnosti.

 

8. Vaša prava u vezi s vlastitim osobnim podacima

Imate pravo na pristup vlastitim osobnim podacima. Ako to od nas zatražite, dat ćemo vam opis osobnih podataka koje čuvamo, razloge prikupljanja vaših podataka, vanjske strane kojima prenosimo podatke i razloge za svaku automatiziranu obradu vaših podataka.

Imate pravo na ispravak vlastitih osobnih podataka. Ako mislite da su vaši podaci netočni (ili nepotpuni), možete nas tražiti da ih ispravimo.

Imate pravo na brisanje vlastitih osobnih podataka. Ako sumnjate da nezakonito obrađujemo vaše podatke, možete tražiti da ih izbrišemo.

Imate pravo na ograničenje uporabe ili na protivljenje uporabi vlastitih osobnih podataka.

Imate pravo na premještanje vlastitih osobnih podataka u smislu prenosivosti podataka.

 

9. Kontakt

Obratite nam se preko sljedećih kanala kako biste nam poslali bilo koja pitanja o svojim osobnim podacima i privatnosti, kako biste iskoristili svoja gore navedena prava i/ili kako biste prestali primati naše personalizirane ponude.

E-pošta: [email protected]

Tel: +32 (0)16 38 80 10

Poštanska adresa: ADESA Europe NV, Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen, Belgium, Attn: Data Privacy Responsible

Ako niste zadovoljni načinom na koji se postupalo s vašim zahtjevom ili pritužbom, možete to prijaviti Belgijskom povjerenstvu za zaštitu privatnosti preko niže navedene veze:

https://www.privacycommission.be/

Predani smo zaštiti vaše privatnosti. Nemojte se ustručavati da nam se obratite ako imate dodatna pitanja.

V.3.0 - 26/06/2019


Vaše prednosti

Besplatna registracija
Isključivo za trgovce automobilima
Registrirajte se sada!