using System;

Imprint

Publisher

ADESA Europe NV

Grijpenlaan 19A
3300 Tienen, Belgia

Phone:  +32 (0)16 38 00 68
Fax:      +32 (0)16 38 00 69
Email:   [email protected]

VAT : BE0867129223
BNP PARIBAS FORTIS LEUVEN
IBAN: BE85001436570606
Bic/Swift: GEBABEBB

Legal representative: Ypsilon Management Services bv reprezentowany przez Johan Meyssen

 

Legal Disclaimer

ADESA Europe NV podejmuje wszelkich starań, by informacje i dane zamieszczone na stronie internetowej www.adesa.eu oraz we wszystkich domenach podrzędnych były prawidłowe. Mimo tego nie odpowiadamy za dokładność lub jakość tych informacji i danych oraz nie gwarantujemy że są one aktualne. Dotyczy to również innych stron internetowych dostępnych pośrednio lub bezpośrednio za pomocą łączy. Firma ADESA Europe NV i jej spółki zależne nie odpowiadają za treści stron odwiedzonych poprzez takie łącza. Ponadto firma ADESA Europe NV zrzeka się odpowiedzialności za szkody bezpośredni i wtórne, w tym za utratę zarobku, wynikające z korzystania z witryny www.adesa.eu oraz wszelkich informacji i danych w niej zamieszczonych.
Firma ADESA Europe NV zastrzega sobie prawo do zmiany lub dodania informacji i danych w dowolnym czasie bez powiadomienia.

Treść niniejszej witryny internetowej, w szczególności tekst, obrazy, elementy graficzne, obrazy przekazywane z kamer internetowych oraz pliki audio, wideo i animowane są chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej. Zabrania się przechowywania lub kopiowania logo, obrazów przekazywanych z kamer internetowych oraz plików audio, wideo i animowanych bez zgody firMoje konto Europe NV.

Zabrania się modyfikowania i kopiowania tekstów, obrazów, elementów graficznych, logo itp. zamieszczonych w witrynie ADESA w celach handlowych lub wykorzystania w innych witrynach internetowych. W szczególności zabrania się ich wykorzystywania w innych witrynach związanych ze sprzedażą pojazdów, takich jak mobile.de i autoscout24.de. Wszystkie marki i logo zamieszczone w witrynie ADESA są zastrzeżonymi znakami handlowymi.

Wszystkie informacje i dane, ich wykorzystanie i rejestrowanie w witrynie ADESA oraz jakiekolwiek działania, dopuszczone oraz nieuwzględnione, odnoszące się do witryny ADESA podlegają prawu belgijskiemu. Wyłącznym miejscem rozstrzygania sporów jest sąd w Leuven w Belgii.

Zalety

Darmowa rejestracja
Wyłącznie dla sprzedawców aut
Zarejestruj się teraz