• Înregistrare

Politica de confidențialitate ADESA

Ultima actualizare 26 iunie 2019

1. Prezentare generală

ADESA Europe NV are grijă de datele dvs. confidențiale.

Această politică de confidențialitate a fost concepută pentru ca dvs. să obțineți informații despre practicile noastre în materie de confidențialitate și să înțelegeți opțiunile pe care le aveți la dispoziție din acest punct de vedere atunci când folosiți site-urile și serviciile noastre. Obiectivul nostru este să protejăm și să prelucrăm datele dvs. personale cu foarte multă grijă, în mod legal și transparent. (Dvs.; în calitate de client, potențial client, vizitator al site-ului sau alt tip de persoană fizică ce are contact cu noi. Noi; în calitate de grup ADESA Europe NV, inclusiv ADESA Europe Holding NV, ADESA Europe NV, ADESA Belgium NV, ADESA Nederland B.V., ADESA Deutschland GmbH, ADESA France SAS, ADESA Italia S.R.L., ADESA Subastas España, S.L). Detaliile de contact pot fi găsite mai jos și la finalul acestei Politici.

 

2. Definiții

Date cu caracter personal: Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Datele cu caracter personal vă pot identifica în mod direct sau indirect.

Prelucrare: Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern. ADESA Europe este operator de date cu caracter personal.

Persoană împuternicită de operator: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

 

3. Ce date cu caracter personal putem colecta și prelucra?

Tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm în mod obișnuit includ

Date de identificare: Pentru a vă înregistra în calitate de client ADESA Europe, colectăm numele companiei dvs., adresa, numărul de telefon, adresa de email și numărul TVA. Dacă doriți să achiziționați un produs sau serviciu trebuie să ne furnizați o copie a documentului dvs. de identitate și o dovadă a înregistrării în scopuri comerciale.

Date privind tranzacția: Dacă doriți să achiziționați un produs sau serviciu, colectăm informații financiare suplimentare, cum este contul dvs. bancar.

Informații privind vizitele pe site: Monitorizăm anumite informații pe baza vizitei dvs. pe site-ul nostru și stocăm anumite tipuri de informații ori de câte ori interacționați cu noi prin intermediul canalelor noastre: site-urile noastre web, aplicațiile noastre pentru smartphone etc. De exemplu, folosim module cookie și obținem anumite tipuri de informații atunci când browserul dvs. web accesează adesa.eu.

Nu colectăm și nu utilizăm date cu caracter personal sensibile referitoare la opiniile religioase, politice sau filosofice, orientarea sexuală, etnia sau starea de sănătate.

 

4. De ce folosim datele dvs. cu caracter personal?

În principiu, vom utiliza datele dvs. cu caracter personal

• Pentru executarea unui contract,
• Pentru a respecta dispozițiile legale și de reglementare,
• Pentru interesele legitime ale companiei noastre de a funcționa ca societate comercială,
• Pentru a vă furniza produsele și serviciile relevante după ce am obținut consimțământul dvs.,
• Pentru optimizarea performanței serviciilor noastre,
• Pentru prevenirea și detectarea încălcărilor de natură legală și de reglementare a legilor și reglementărilor pe care suntem obligaţi să le respectăm.

 

5. Cât timp vom păstra datele dvs. cu caracter personal?

Nu vom păstra datele dvs. cu caracter personal mai mult decât va fi necesar pentru scopurile în care au fost colectate.

Referitor la clienții potențiali, păstrăm datele cu caracter personal ale acestora timp de 2 ani. Datele clienților și furnizorilor sunt păstrate pe durata contractului și pe perioada ulterioară prevăzută prin lege, după cum este explicat în următorul paragraf.

Atunci când evaluăm perioada pe care vom păstra datele dvs. cu caracter personal, respectăm cerințele privind păstrarea stipulate în legile aplicabile (de exemplu, 7 ani pentru facturi).

În unele situații este posibil să fim obligați de o autoritate competentă sau ca urmare a unui litigiu în curs să păstrăm anumite date pe o perioadă mai lungă decât cea menționată mai sus. În acest caz, vom păstra datele numai pe perioada cât va fi strict necesar pentru autoritatea, respectiv, litigiul în cauză.

 

6. Cui îi transmitem datele dvs. cu caracter personal?

Partajăm datele dvs. cu caracter personal cu grupul ADESA Europe și, în cazurile limitate descrise mai jos, în afara grupului ADESA Europe.

Este posibil să transferăm datele dvs. cu caracter personal altor afiliați ADESA Europe NV care sunt ADESA Europe Holding NV, ADESA Europe NV, ADESA Belgium NV, ADESA Nederland B.V., ADESA Deutschland GmbH, ADESA France SAS, ADESA Italia S.R.L., ADESA Subastas España, S.L.

În unele cazuri suntem obligați prin lege să transmitem datele dvs. cu caracter personal unor părți externe,  față de care suntem ținuți prin lege să transferăm datele cu caracter personal. Aceste autorități sunt, fără caracter limitativ, autorități fiscale, poliția, instanțe judecătorești, organisme de arbitraj/mediere, precum și avocați.

De asemenea, putem transfera datele dvs. cu caracter personal unor părți terțe de încredere. Aceste părți terțe includ furnizori de servicii internet, de servicii cloud, companii de transport sau instituții financiare. Nu transferăm datele dvs. personale către terți pentru utilizare secundară sau scopuri irelevante.

Pentru părțile terțe din afara Belgiei, ne asigurăm că datele cu caracter personal sunt protejate în mod corespunzător în statul străin. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate în afara Spațiului Economic European (SEE), protecția datelor cu caracter personal este diferită de cea din SEE. În aceste cazuri, am adoptat măsuri de siguranță corespunzătoare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal sunt procesate conform acelorași standarde care se aplică în Belgia. Aceste măsuri de siguranță includ clauzele model UE, protejarea cu parolă, criptarea datelor acolo unde este cazul, accesul limitat la datele cu caracter personal, după cum se explică mai detaliat în următorul paragraf.

 

7. Siguranța dvs. este importantă pentru noi

ADESA Europe se angajează să ia toate măsurile rezonabile și adecvate pentru a proteja toate datele cu caracter personal pe care le deținem de pierdere, utilizare abuzivă sau acces neautorizat.

În acest scop, există un cadru de guvernanță în materie de securitate și autorizăm accesul la informațiile personale numai pentru angajații care au nevoie de ele pentru a-și îndeplini sarcinile aferente postului lor.

 

8. Drepturile dvs. privind datele dvs. cu caracter personal

Aveți dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal. Dacă ne veți solicita acest lucru, vă vom pune la dispoziție o descriere a datelor cu caracter personal pe care le deținem, a motivelor pentru care colectăm datele dvs., părțile externe cărora le sunt transferate datele și motivele pentru orice prelucrare automată a datelor dvs.

Aveți dreptul de a rectifica datele dvs. cu caracter personal. În cazul în care veți considera că datele dvs. sunt inexacte (sau incomplete), ne puteți solicita să le rectificăm.

Aveți dreptul de a șterge datele dvs. cu caracter personal. Dacă suspectați că prelucrăm în mod ilegal datele dvs. cu caracter personal, puteți solicita ca acestea să fie șterse.

Aveți dreptul de a restricționa și de a vă opune la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal.

Aveți dreptul de a muta datele dvs. cu caracter personal în scopul portabilității datelor.

 

9. Contact

Vă rugăm să ne contactați prin intermediul următoarelor canale pentru a ne trimite orice întrebare referitoare la datele dvs. cu caracter personal și confidențialitatea acestora, pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus și/sau pentru a nu mai primi ofertele noastre personalizate.

Email: [email protected]

Tel: +32 (0)16 38 80 10

Adresă poștală: ADESA Europe NV, Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen, Belgia, Attn: Data Privacy Responsible

Dacă nu sunteți satisfăcut de modul în care a fost gestionată solicitarea sau reclamația dvs., puteți raporta acest lucru Comisiei pentru Protejarea Confidențialității din Belgia folosind linkul de mai jos:

https://www.privacycommission.be/

Ne angajăm să protejăm confidențialitatea datelor dvs. Nu ezitați să ne contactați dacă mai aveți alte întrebări.

V.3.0 -26/06/2019


Avantajele dvs

Înregistrare gratuita
Exclusiv pentru comercianţii auto
Înregistrati-va acum