using System;

Impresum

Vydavateľ

ADESA Europe NV
Grijpenlaan 19A
3300 Tienen, Belgicko

Tel. č.:  +32 (0)16 38 00 68
Fax č.:      +32 (0)16 38 00 69
e-mail:   [email protected]

DPH: BE0867129223
BNP PARIBAS FORTIS BANK LEUVEN
IBAN: BE85001436570606
Bic/Swift: GEBABEBB

Právny zástupca: Ypsilon Management Services bv v zastúpení: Johan Meyssen

Právna doložka

 
Spoločnosť ADESA Europe NV zabezpečuje, že informácie a údaje na jej stránke www.adesa.eu a všetkých ostatných doménach sú správne. Spoločnosť však nezodpovedá za presnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií a údajov ani za ich aktuálnosť alebo úplnosť. To platí aj pre všetky iné priamo alebo nepriamo uvedené internetové stránky, ktoré sú prepojené hypertextovými odkazmi. ADESA Europe NV a jej dcérske spoločnosti nie sú zodpovedné za obsah ktorejkoľvek stránky navštívenej prostredníctvom týchto hypertextových odkazov. Okrem toho spoločnosť ADESA Europe NV nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody vrátane ušlého zisku vyplývajúce z používania stránky www.adesa.eu, ako aj informácií a údajov na stránke.

Spoločnosť ADESA Europe NV si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmenu alebo doplnenie poskytnutých informácií a údajov.

Obsah tejto stránky, najmä všetky texty, obrázky, grafické prvky, logá, obrázky z webových kamier, audio a video záznamy a animované súbory sú chránené autorským zákonom a inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Logá, obrázky z webových kamier, audio a video záznamy a animované súbory nachádzajúce sa na stránke ADESA nesmú byť ukladané alebo kopírované bez predchádzajúceho povolenia ADESA Europe NV.

Texty, obrázky, grafika, logá atď. nachádzajúce sa na stránke ADESA nemôžu byť zmenené ani kopírované na komerčné účely ani sa nesmú používať na iných internetových stránkach. Zobrazenie na iných internetových stránkach zameraných na predaj automobilov, ako napríklad mobil.de a autoscout24.de, je prísne zakázané. Všetky značky a logá uvedené na stránke ADESA sú chránené ochrannými známkami.

Všetky informácie údaje, ich používanie a registrácia na stránke ADESA, ako aj všetky činnosti, povolené a nevykonané akcie týkajúce sa stránky ADESA, sa riadia výlučne belgickým právom. Miesto výkonu činnosti a výhradné miesto súdnej príslušnosti je Leuven, Belgicko.

Vaše výhody

Bezplatná registrácia
Výhradne pre obchodníkov s automobilmi
Zaregistrujte sa teraz!