• Registracija

Pravilnik o zasebnosti ADESA,

Zadnja posodobitev: 26. junij, 2019

1. Pregled

ADESA Europe NV skrbi za vašo zasebnost.

Ta pravilnik o zasebnosti je zasnovan tako, da vam pomaga pridobiti informacije o naših praksah zasebnosti in vam pomaga razumeti vaše možnosti glede zasebnosti, ko uporabljate naša spletna mesta in storitve. Naš cilj je zaščititi in obdelati vaše osebne podatke z enako skrbnostjo ter na zakonit in pregleden način. (Vi; kot stranka, možna prihodnja stranka, obiskovalec spletnega mesta ali druga fizična oseba, ki je v stiku z nami. Mi; kot skupina ADESA Europe NV, vključno z ADESA Europe Holding NV, ADESA Europe NV, ADESA Belgium NV, ADESA Nederland B.V., ADESA Deutschland GmbH, ADESA France SAS, ADESA Italia S.R.L., ADESA Subastas España, S.L). Kontaktne informacije najdete spodaj in na koncu tega pravilnika.

 

2. Definicije

Osebni podatki: pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. Osebni podatki vas lahko neposredno ali posredno identificirajo.

Obdelava: pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Upravljavec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave; kadar namene in sredstva obdelave določa pravo Unije ali pravo države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo s pravom Unije ali pravom države članice. ADESA Europe je upravljavec v zvezi z osebnimi podatki.

Obdelovalec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

 

3. Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo?

Vrste podatkov, ki jih običajno zbiramo in obdelujemo, vključujejo

Identifikacijske podatke: Če se registrirate kot stranka ADESA Europe, zbiramo vaše ime podjetja, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov in številko za DDV. Če želite kupiti izdelek ali storitev, morate posredovati kopijo vašega osebnega dokumenta in tudi dokazilo o potrjevanju poklicne usposobljenosti.

Podatke o transakcijah: Če želite kupiti izdelek ali storitev, zbiramo še dodatne finančne podatke, kot je številka bančnega računa.

Informacije o obiskih: Na podlagi vašega obiska našega spletnega mesta sledimo določenim informacijam in jih shranjujemo, vedno ko komunicirate z nami in uporabljate naše kanale: naše internetne spletne strani, naše aplikacije za pametni telefon itn. Na primer, uporabljamo »piškotke« in pridobite določene vrste informacij, ko vaš spletni brskalnik dostopa do spletnega mesta adesa.eu.

Ne zbiramo in ne uporabljamo občutljivih osebnih podatkov, ki se nanašajo na versko, politično ali filozofsko prepričanje, spolno usmerjenost, narodnost ali zdravje.

 

4. Zakaj uporabljamo vaše osebne podatke?

Načeloma bomo vaše osebne podatke uporabili za:

• izvajanje pogodbe,
• izpolnjevanje zakonskih in regulativnih predpisov,
• legitimne interese našega podjetja, da lahko deluje kot poslovno podjetje,
• da vam zagotovimo ustrezne izdelke in storitve, ko imamo vaše soglasje,
• optimizacijo delovanja naših storitev,
• preprečevanje in odkrivanje pravnih ali regulativnih kršitev zakonov in predpisov, ki nas zavezujejo.

 

5. Kako dolgo lahko hranimo vaše osebne podatke?

Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolnijo nameni, zaradi katerih so bili zbrani.

Osebne podatke o potencialnih kupcih hranimo 2 leti. Podatki o kupcu in dobavitelju se hranijo ves čas trajanja pogodbe ter za obdobje, ki je po zakonu obvezno, kot je pojasnjeno v naslednjem odstavku.

Ko ocenjujejo, kako dolgo hraniti osebne podatke, spoštujemo zahteve za hrambo, ki jih določajo veljavni zakoni (na primer, 7 let za račune).

V določenih primerih lahko pristojni organ ali sodni postopek, ki je v teku, od nas zahteva, da hranimo podatke dlje časa, kot so opisano zgoraj. V tem primeru bomo podatke hranili samo toliko časa, kolikor je to potrebno za pristojni organ ali za sodni postopek.

 

6. S kom delimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke delimo znotraj skupine ADESA Europe in v omejenih primerih, ki so opisani spodaj, tudi zunaj skupine ADESA Europe.

Osebne podatke lahko prenesemo na druge podružnice ADESA Europe NV, ki so ADESA Europe Holding NV, ADESA Europe NV, ADESA Belgium NV, ADESA Nederland B.V., ADESA Deutschland GmbH, ADESA France SAS, ADESA Italia S.R.L., ADESA Subastas España, S.L

V nekaterih primerih smo po zakonu dolžni deliti vaše podatke z zunanjimi stranmi,  za katere smo pravno zavezani, da jim posredujemo vaše osebne podatke. Ti organi poleg drugih vključujejo tudi davčne organe, policijo, sodišča, arbitražne ali mediacijske organe in odvetnike.

Osebne podatke lahko posredujemo tudi zaupanja vrednim tretjim osebam. Te tretje osebe vključujejo ponudnike internetnih storitev, storitve oblaka, prevozna podjetja ali finančne institucije. Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam za sekundarno uporabo ali nepovezane namene.

Za tretje osebe zunaj Belgije zagotavljamo, da so osebni podatki ustrezno zaščiteni v tujini. Kadar se osebni podatki prenašajo zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), je varstvo osebnih podatkov drugačno kot v EGP. V takih primerih smo sprejeli ustrezne zaščitne ukrepe, da bi zagotovili obdelavo osebnih podatkov z uporabo enakih standardov, kot veljajo v Belgiji. Ti zaščitni ukrepi vključujejo vzorčne klavzule EU, zaščito z geslom, po potrebi šifriranje podatkov, omejen dostop do osebnih podatkov, kot je dodatno pojasnjeno v naslednjem odstavku.

 

7. Vaše varnostne zadeve

Kot ADESA Europe se zavezujemo, da bomo sprejeli vse razumne in ustrezne ukrepe za varovanje osebnih podatkov, ki jih hranimo, pred izgubo, zlorabo ali nepooblaščenim dostopom.

V ta namen imamo vzpostavljen okvir upravljanja varnosti in dovoljujemo dostop do osebnih podatkov le tistim zaposlenim, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje svojih delovnih nalog.

 

8. Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

Imate pravico dostopa do vaših osebnih podatkov. Če nas prosite, vam posredujemo opis osebnih podatkov, ki jih hranimo, razloge za zbiranje podatkov, zunanje stranke, ki so jim podatki posredovani, in razloge za avtomatsko obdelavo vaših podatkov.

Pravico imate, da zaprosite, da popravimo vaše osebne podatke. Če menite, da so vaši podatki netočni (ali nepopolni), nas lahko prosite, da jih popravimo.

Pravico imate, da zaprosite, da izbrišemo vaše osebne podatke. Če sumite, da nezakonito obdelujemo vaše podatke, lahko zahtevate, da jih izbrišemo.

Pravico imate, da omejite ali nasprotujete uporabi vaših osebnih podatkov.

Pravico imate premikati vaše osebne podatke v okviru prenosljivosti podatkov.

 

9. Stik

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z vašimi osebnimi podatki in zasebnostjo, če želite uveljavljati zgoraj navedene pravice in/ali ne želite prejemati naših prilagojenih ponudb, nas kontaktirajte prek naslednjih kanalov:

E-pošta: [email protected]

Tel.: +32 (0)16 38 80 10

Poštni naslov: ADESA Europe NV, Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen, Belgija, za: Data Privacy Responsible

Če niste zadovoljni z načinom obravnave vaše prošnje ali pritožbe, lahko to sporočite belgijski komisiji za varstvo zasebnosti prek spodnje povezave:

https://www.privacycommission.be/

Zavzemamo se za varstvo vaše zasebnosti. Če imate kakršna koli dodatna vprašanja, nas kontaktirajte.

V.3.0 - 26/06/2019


Vaše koristi

Brezplačna registracija
Ekskluzivno za trgovce z vozili
Registrirajte se!